Spôsobilosť našej lektorky:

Lektorka kurzov kreslenia pravou hemisférou a kineziologička One Brain Mgr. Martina Klesniaková (rodená Mašlonková) sa kresleniu venuje už od detstva. Zbierku jej úspechov v detských výtvarných súťažiach si môžete prezrieť vo fotogalérii s názvom Detstvo.

Doklady o absolvovaní všetkých 11 stupňov kurzov kineziológie One Brain, ako aj certifikáty o jej absolvovaní tréningu mysle Silvovou metódou nájdete v časti Dospelosť.