Zbierka detských úspechov Mgr. Martiny Klesniakovej (rodenej Mašlonkovej) a jej umiestnení v detských výtvarných súťažiach:

Diplomy z detstva